Strona główna Aktualności Sponsorzy Organizatorzy Komitety Olimpiady Patronat Regulamin Koordynator Harmonogram Etap szkolny Etap wojewódzki Etap ogólnopolski Zasięg Olimpiady Zakres tematyczny Do pobrania

 

Aktualności
 

Zapraszamy do galerii  fotograficznych:

11 maja 2012 - pierwszy dzień Olimpiady

12 maja 2012 - drugi dzień Olimpiady

 

Sponsorzy IV Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II "Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne."

czwartek 17 maja 2012

Dnia 12 maja 2012 roku

w ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W SIEMIATYCZACH

odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II"

Komisja Konkursowa w składzie:

·         ks. prał. dr Jarosław Kotowski – dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży

·         ks. kan. dr Radosław Kimsza – dyrektor Wydziału Nauczania Metropolitalnej Kurii  w Białymstoku, wykładowca AWSD

·         ks. dr Wojciech Kotarski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku

·         ks. dr Wojciech Rzepa – adiunkt przy katedrze Historii Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

·         ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski – wikariusz generalny i rzecznik prasowy Kurii, wykładowca Pisma św. w WSD

·         ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski – rektor i wykładowca liturgiki w WSD

·         ks. kan. dr Sławomir Mazur – prefekt i wykładowca teologii moralnej w WDS w Drohiczynie

·         ks. kan. dr Jarosław Przeździecki – ojciec duchowny, wykładowca teologii duchowości i języka włoskiego WSD

·         ks. dr Zenon Czumaj – dyrektor Archiwum Diecezjalnego, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, wykładowca historii Kościoła w WSD

·         ks. mgr lic. Mariusz Boguszewski – dyrektor Domu Św. Antoniego, dyrektor Referatu ds. Informacji i Środków Społecznego Przekazu, redaktor "Niedzieli Podlaskiej"

·         ks. dr Andrzej Lubowicki – Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, wykładowca teologii pastoralnej w WSD

·         ks. dr Jarosław Rzymski – notariusz Kurii, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD

·         dr Mariusz Bartosiak – notariusz sądu Biskupiego w Drohiczynie

·         mgr Ryszard Pszczółkowski – Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

·         mgr Małgorzata Palanis –  starszy wizytator i rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku

·         ks. dr Krzysztof Mielnicki – przewodniczący komisji

stwierdza, że:
W finale IV Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II" wzięło udział 29 uczniów ze szkół gimnazjalnych i 31 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 14 województw.

Do grona laureatów zakwalifikowano następujące osoby:

Lp.

Laureaci z gimnazjów:

Imię/imiona

Nazwisko

Województwo

Szkoła

Punktacja

1.

Anna

Górzkowska

mazowieckie

Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Żelechowie

I miejsce

2.

Wioleta

Gutowska

podlaskie

Gimnazjum w Radziłowie

II miejsce

3.

Joanna

Lewoc

podlaskie

Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach

III miejsce

4.

Katarzyna

Bieszczad

dolnośląskie

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy

L

5.

Katarzyna

Daniewska

lubelskie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie

L

6.

Karolina

Filistyńska

dolnośląskie

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir   w Bolesławcu

L

7.

Anna Maria

Kawałek

podkarpackie

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

L

8.

Dominika

Kłopotowska

podlaskie

Gimnazjum nr 2  w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

L

9.

Klaudia

Sala

podkarpackie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce

L

10.

Joanna

Wróblewska

mazowieckie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowcu Kościelnym

L

 Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych:

1.

Paulina

Korab

podkarpackie

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w  Krośnie

I miejsce

2.

Joanna

Surma

lubelskie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

II miejsce

3.

Anna

Mudant

mazowieckie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

III miejsce

4.

Mateusz

Kucab

podkarpackie

Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie

L

5.

Damian

Lewak

lubelskie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

L

6.

Rafał

Oleksiuk

podlaskie

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół w Siemiatyczach

L

7.

Magdalena

Sadowska

podkarpackie

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w  Krośnie

L

8.

Martyna Weronika

Sikorska

podlaskie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w         Wysokiem Mazowieckiem

L

9.

Joanna

Stanik

opolskie

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

L

10.

Monika

Truszkowska

podlaskie

Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Kraszewskiego w Drohiczynie

L

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

ul. Gen. Wł. Andersa 4; 17-300 Siemiatycze
 tel. 85 656 15 14 lub 85 655 67 71

fax. 85 655 67 71

olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl
www.andersa4siemiatycze.pl