Strona główna Aktualności Sponsorzy Organizatorzy Komitety Olimpiady Patronat Regulamin Koordynator Harmonogram Etap szkolny Etap wojewódzki Etap ogólnopolski Zasięg Olimpiady Zakres tematyczny Do pobrania

 

 

 

Do pobrania

1. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych - pobierz.

2. Instrukcja dla wojewódzkiej komisji konkursowej w wybranym formacie:

 

    1) word

 

    2) rar

 

3. Wzór protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Gen. Wł. Andersa 4; 17-300 Siemiatycze
 tel. 85 656 15 14 lub
85 655 67 71

fax. 85 655 67 71

olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl
www.andersa4siemiatycze.pl