Strona główna Aktualności Sponsorzy Organizatorzy Komitety Olimpiady Patronat Regulamin Koordynator Harmonogram Etap szkolny Etap wojewódzki Etap ogólnopolski Zasięg Olimpiady Zakres tematyczny Do pobrania

 

 

Etap wojewódzki

LAUREACI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

OLIMPIADY "MYŚLI JANA PAWŁA II"

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Karolina Filistyńska - Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
 • Maria Kuczmarz* - Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu
 • Piotr Stelmach - Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy
 • Katarzyna Bieszczad - Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Monika Machowska - Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu  
 • Martyna Kościelna - Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach  
 • Monika Skonieczna - Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

* Uczennica nie będzie brała udziału w finale olimpiady.


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Lidia Gancarz - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
 • Olga Pietrykowska - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
 • Karolina Szypuła - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Katarzyna Daniewska - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie
 • Katarzyna Wójtowicz - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie
 • Marek Auguściuk - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Chełmie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Joanna Surma - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 • Damian Lewak - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 • Joanna Komsta - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Joanna Wielogórska - I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
 • Agata Wielogórska - I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Monika Karolina Makowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
 • Mateusz Karol Moszyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Aleksandra Hawełka - Publiczne Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Żabnie
 • Dariusz Kapustka - Publiczne Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Żabnie
 • Klaudia Lebica - Publiczne Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Żabnie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Karolina Radzik - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
 • Natalia Batko - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
 • Lucyna Tchir - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Anna Górzkowska - Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Żelechowie
 • Joanna Wróblewska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowcu Kościelnym
 • Joanna Wójcik - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowcu Kościelnym

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Michał Werder - LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
 • Anna Mudant - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
 • Katarzyna Gołębiewska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Ksenia Hudaszek - Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO w Opolu
 • Agnieszka  Jędrysik – Publiczne Gimnazjum nr 5 im A. Kamińskiego w Opolu
 • Daria Dąbrowska - Społeczne Językowe Gimnazjum WSERO w Opolu

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Sabina Przywara - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
 • Joanna Stanik - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
 • Anna Sznajder - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Strzelcach Opolskich

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Anna Maria Kawałek - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
 • Klaudia Sala - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
 • Marcin Jerzy Radion - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Magdalena Sadowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w  Krośnie
 • Paulina Korab - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w  Krośnie
 • Mateusz Kucab - Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Dominika Kłopotowska - Gimnazjum nr 2  w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
 • Joanna Lewoc - Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • Wioleta Gutowska - Gimnazjum w Radziłowie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Monika Truszkowska - Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Kraszewskiego w Drohiczynie
 • Rafał Oleksiuk - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół w Siemiatyczach
 • Martyna Weronika Sikorska - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Eliza Sobocińska - III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • Weronika Dettlaff - Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie
 • Jan Krakowski - III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Bartłomiej Kempe - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
 • Monika Zamożniewicz - Gimnazjum w Wojkowicach
 • Andżelika Lis - Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 5 w Żorach

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Jan Rabczuk - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Raciborzu
 • Agata Herzyk - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie
 • Marzena Brągiel - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Raciborzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Daria Katanowska - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 • Agnieszka Anna Ubysz - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 • Sebastian Kacper Wrona - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Monika Hanusko - Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach
 • Patrycja Klimaszewska - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej 
 • Michał Król - Katolickie Gimnazjum Społeczne im. Jana Pawła II w Biskupcu

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • Nina Jakubowska - II LO w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie
 • Piotr Andrzej Rybkiewicz - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu
 • Monika Ziółkowska - II LO w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

w kategorii gimnazjów:

 • Natalia Protasewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
 • Małgorzata Zielińska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
 • Magdalena Szałajska - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

 

Etap wojewódzki
(26 marca 2012 r.)

Zadania na etap wojewódzki (część pisemna):
     gimnazjum - doc                                               

     szkoła ponadgimnazjalna - doc                      

 

Klucz odpowiedzi:
     gimnazjum - doc                                                

     szkoła ponadgimnazjalna - doc                       

 

Zadania na część ustną (o potrzebie przeprowadzenia części ustnej decydują Wojewódzkie Komitety Olimpiady) :
     gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna - doc

 

 

PRZEBIEG ETAPU  WOJEWÓDZKIEGO OLIMPIADY 

"MYŚLI JANA PAWŁA II"

 • W województwach: lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko- mazurskim powoływane są Wojewódzkie Komitety Olimpiady przez właściwych Kuratorów Oświaty we współpracy z Kuriami Diecezjalnymi.

 • Komitet Główny Olimpiady zwraca się z prośbą do szkół gospodarzy w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim,  małopolskim mazowieckim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim  o powołanie Wojewódzkich Komitetów Olimpiady. W składzie Wojewódzkich Komitetów Olimpiady należy uwzględnić przedstawicieli szkół biorących udział w Olimpiadzie w danym województwie oraz (o ile to możliwe) przedstawicieli duchowieństwa.

 • Przedstawiciele Wojewódzkich Komitetów Olimpiady zgłaszają się drogą elektroniczną do 20 marca 2012 roku do Koordynatora Ogólnopolskiego Olimpiady w celu  otrzymania  indywidualnego kodu dostępu do zadań na Etap Wojewódzki.

 • We wszystkich województwach przeprowadzana jest część pisemna Olimpiady. O potrzebie przeprowadzenia części ustnej decydują Wojewódzkie Komitety Olimpiady.

 • Etap  Wojewódzki Olimpiady przeprowadzany jest w wyznaczonych szkołach w województwie, dnia 26 marca 2012 roku o godzinie 1000

 • Każdy z Wojewódzkich Komitetów Olimpiady wyłania 3 najlepszych uczniów w kategorii gimnazjów oraz oddzielnie 3 najlepszych uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

 • Uczniowie ci są finalistami Etapu Ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2012 roku w siedzibie koordynatora Olimpiady (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, woj. podlaskie).

 • Wojewódzkie Komitety Olimpiady sporządzają protokół z przebiegu Etapu Wojewódzkiego (pobrany ze strony koordynatora) oraz przesyłają go w wersji oryginalnej na adres koordynatora Olimpiady w ciągu 7 dni. Do protokołu należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych 6 finalistów Etapu Ogólnopolskiego (3 z gimnazjum, 3 ze szkoły ponadgimnazjalnej).

 

ORGANIZATORZY ETAPU  WOJEWÓDZKIEGO OLIMPIADY 

DOLNOŚLĄSKIE 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
ul. Ociosowa 3, 59-101 Polkowice
tel. 76/845-69-43, 845-65-15

e-mail: gim1@gim1.polkowice.pl

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

 

Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy
ul. Czackiego 8, 85-138 Bydgoszcz
tel. 52/379-57-71

e-mail: gimnr23@wp.pl

LUBELSKIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm

tel. 82/565-38-85

e-mail: liceum@1lo.chelm.pl

LUBUSKIE 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra

tel. 68/452-31-31

e-mail: liceum@jedynka.zgora.pl

ŁÓDZKIE  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

tel. 44/731-65-60

e-mail: zspkleszczow@zspkleszczow.pl

MAŁOPOLSKIE  

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice

tel. 18/353-72-95

e-mail: sekretariat@zse.gorlice.pl

MAZOWIECKIE  

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

ul. Sadowa 11, 08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax 25/781-25-21

e-mail: sekretariat@liceum.sokolowpodl.pl

OPOLSKIE  

Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu

ul. 1 Maja 145,45-356 Opole

tel./fax 77/454-35-09

e-mail: g4@g4.opole.pl

 

PODKARPACKIE

 

Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 11,37-100 Łańcut

tel./fax 17/225-36-74

e-mail: 2lolancut@wp.pl

PODLASKIE  

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
ul. Gen. Wł. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze
tel. 85/656-15-14 lub 85/655-67-71; fax 85/655-67-71
e-mail: sekretariat@andersa4siemiatycze.pl lub olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl 

POMORSKIE  

Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie

ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo

tel./fax 58/674-04-41

e-mail:  zs1@wladek.info

ŚLĄSKIE  

Gimnazjum w Wojkowicach

ul. Sobieskiego 211 B, 42-580 Wojkowice

tel. 32/769-51-08

e-mail: gimnazjum@wojkowice.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE  

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie

ul. Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk

tel./fax 41/300-34-07

e-mail: informatyka10@poczta.onet.pl

WARMIŃSKO MAZURSKIE  

Katolickie Gimnazjum Społeczne im. Jana Pawła II w Biskupcu

ul. Armii Krajowej 2, 11-300 Biskupiec

tel. 89/715-50-50

e-mail: kgs_bc@wp.pl

WIELKOPOLSKIE

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

tel. 61/811-71-62

e-mail: gimnazjum@suchy-las.com

 

 

ul. Gen. Wł. Andersa 4; 17-300 Siemiatycze
 tel. 85 656 15 14 lub
85 655 67 71

fax. 85 655 67 71

olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl
www.andersa4siemiatycze.pl