Strona główna Aktualności Sponsorzy Organizatorzy Komitety Olimpiady Patronat Regulamin Koordynator Harmonogram Etap szkolny Etap wojewódzki Etap ogólnopolski Zasięg Olimpiady Zakres tematyczny Do pobrania

 


Komitety Olimpiady

Komitet Główny Olimpiady:

1. Wiesława Ćwiklińska  - Wicekurator Oświaty.

2. Piotr Siniakowicz - Burmistrz Miasta Siemiatycze

3. ks. dr Radosław Kimsza – Dyrektor Wydziału  Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku.

4. ks. dr Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

5. ks. dr Jarosław Kotowski – Dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży.

6. ks. dr Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku.

7. ks. dr Wojciech Rzepa–Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.

8. Ryszard Pszczółkowski – Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium

   Oświaty w Białymstoku.

9. Alfred Bajena – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.

ul. Gen. Wł. Andersa 4; 17-300 Siemiatycze
 tel. 85 656 15 14 lub
85 655 67 71

fax. 85 655 67 71

olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl
www.andersa4siemiatycze.pl