Strona główna Aktualności Sponsorzy Organizatorzy Komitety Olimpiady Patronat Regulamin Koordynator Harmonogram Etap szkolny Etap wojewódzki Etap ogólnopolski Zasięg Olimpiady Zakres tematyczny Do pobrania

 

Zakres tematyczny

 

"Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne."

                                                                         Jan Paweł II  (Skoczów, 22maja 1995)

Etap szkolny:

1.      Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. (Patriotyzm). Kraków Znak 2005. s. 71-73.

2.      I Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie Ojca Świętego, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979

3.     I Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979

4.     I Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979

5.     I Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 4 czerwca 1979

6.     I Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia Ojca Świętego, Nowy Targ, 8 czerwca 1979

7.     I Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979

8.     Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli", Skoczów, 22 maja 1995

Etap wojewódzki:

Literaturę etapu wojewódzkiego stanowią pozycje z etapu szkolnego oraz:

1.     Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. (Pojęcie Ojczyzny. Pojęcie narodu. Historia) Kraków Znak 2005. s.65-70, 74-82.

2.     Krąpiec M. A. O patriotyczne wychowanie. W: Wychowawca 11/2008. s.7.

3.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, Warszawa, 16 czerwca 1983

4.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w katedrze, Warszawa, 16 czerwca 1983

5.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone w Belwederze, Warszawa, 17 czerwca 1983

6.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 17 czerwca 1983

7.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 19 czerwca 1983

8.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, Częstochowa, 18 czerwca 1983

9.     II Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta - Adama Chmielowskiego, odprawionej na Błoniach, Kraków, 22 czerwca 1983

10.    II Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach, Kraków, 23 czerwca 1983

Etap ogólnopolski:

Literaturę etapu ogólnopolskiego stanowią pozycje z etapu szkolnego, wojewódzkiego oraz:

1.      Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. (Mysterium inquitatis, Ideologie zła, Miara wyznaczona złu w dziejach Europy, Odkupienie jako boska miara wyznaczona złu, O właściwe używanie wolności, Wolność jest dla miłości, Nauka z najnowszej historii) Kraków Znak 2005. s.11-29, 41-57. (w/w wybrane rozdziały książki - plik programu Microsoft Word  lub  książka "Pamięć i tożsamość" - całość - plik w formacie pdf.)

2.     Skibiński P. Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979 - 2002) i ich kontekst historyczny. Fragm. Kontekst polski i przebieg I, II, III i IV pielgrzymki. W: Teologia polityczna. Rocznik filozoficzny nr 3/2006 s. 166-225.

        (w/wybrane fragmenty - plik programu Microsoft Word lub całość - plik w formacie pdf)

3.     III Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim, Warszawa, 8 czerwca 1987

4.     III Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Liturgii Słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987

5.     III Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, Warszawa, 14 czerwca 1987

6.     IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie wygłoszone czasie spotkania z Wojskiem Polskim, Koszalin, 2 czerwca 1991

7.     IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku wojskowym, Radom, 4 czerwca 1991

8.     IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim, Warszawa, 8 czerwca 1991

9.     IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja, Warszawa, 8 czerwca 1991

10.    IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Słowo do parlamentarzystów, Warszawa, 8 czerwca 1991

11.    IV Pielgrzymka do Ojczyzny - Przemówienie pożegnalne na lotnisku Okęcie, Warszawa, 9 czerwca 1991

 

 

ul. Gen. Wł. Andersa 4; 17-300 Siemiatycze
 tel. 85 656 15 14 lub
85 655 67 71

fax. 85 655 67 71

olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

www.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl
www.andersa4siemiatycze.pl